แก้ไขตำแหน่งนักบัญชี 4 กงป. ฝวง. ดูรายละเอียด

16-05-2561

การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา ทั่วประเทศ

10-05-2561


กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
การประปาส่วนภูมิภาค

PWA Contact Center1662 ทุกวัน เวลา 7.00-23.00 น.

สอบถามรายละเอียดการสมัคร02-551-8905 -7 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

แจ้งปัญหาทางเทคนิค0-2784-5888 ต่อ 8152, 8133 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.

Email: hrdivision@pwa.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 18/05/61
โดย งานสรรหา กองทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล