ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน และจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา)

24-08-2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติและกำหนดการสอบสัมภาษณ์

10-07-2561

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สมัครงานในกระบวนการสอบคัดเลือกของ กปภ. คลิกที่นี่เพื่อทำแบบสอบถาม

10-07-2561

ระเบียบการเข้าห้องสอบและการแต่งกาย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

08-06-2561

ประกาศผังที่นั่งสอบ ของการประปาภูมิภาค ประจำปี 2561

06-06-2561

แก้ไขตำแหน่งนักบัญชี 4 กงป. ฝวง. ดูรายละเอียด

16-05-2561

การประปาส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน 166 อัตรา และลูกจ้างฯ จำนวน 5 อัตรา ทั่วประเทศ
ดูรายละเอียด

10-05-2561


กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
การประปาส่วนภูมิภาค

PWA Contact Center1662 ทุกวัน เวลา 7.00-23.00 น.

สอบถามรายละเอียดการสมัคร หรือขอแก้ไขใบสมัคร02-551-8905 -7 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

แจ้งปัญหาทางเทคนิค0-2784-5888 ต่อ 8154, 8152 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น.

Email: hrdivision@pwa.co.th

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 24/08/61
โดย งานสรรหา กองทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล